Tuesday, October 8, 2013

கணவன் மனைவி உறவு

சிறு சிறு கண்டிப்பு
சிறு சிறு அரவணைப்பு
சிறு சிறு கேலிப்பேச்சு
சிறு சிறு கிண்டல் பேச்சு
சிறு சிறு அறிவுரை

சிறு சிறு பரிவு
சிறு சிறு சங்கடம்
சிறு சிறு துயரம்
சிறு சிறு பந்தம்
சிறு சிறு பாசம்
சிறு சிறு சண்டைகள்
சிறு சிறு சமாதனம்
சிறு சிறு உதவி
சிறு சிறு ஊடல்
சிறு சிறு இன்பம்
சிறு சிறு துன்பம்
அனைத்தும் சேர்ந்த பிணைப்புகளின்
இணைப்பே கணவன் மனைவியின் உறவு

                                                                           - இரா. நித்யா சத்தியராஜ்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன