Saturday, September 21, 2013

தமிழ் மென்பொருள்(Tamil Software)கள் சில

 இந்திய மொழிகளின் தொழில் நுட்பம் வழங்கும் தமிழ் மென்பொருள் குறித்த சில அடிப்படை வினாக்கள் பயனாளர்களிடம் இருந்து கேட்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களுக்கான விடைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. இந்நிறுவனம் வழங்கும் மென்பொருள்கள் பயனுடயதாகவே அமைவதைக் காணலாம். மேலும் அந்நிறுவனம் இலவயமாக மென்பொருள் அடங்கிய குறுந்தட்டையும் அனுப்பி வைக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய சில மென்பொருள்கள்

Click Here Tamil Software Tools and Fonts CD 2010 for win 2000/XP/VISTA/7
Click Here Tamil Software Tools and Fonts CD 2010 for Linux
1.(கூடுதல் தகவலை) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
2.தமிழ் எழுத்துருக்கள்
3.தமிழ் அகராதி (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
4.நர்சரி ரைம்ஸ் (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
5.தமிழ் எடிட்டர் (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
6.தமிழ் OCR (கூடுதல் தகவலுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்)
7.நிறுவல் தகவல்கள்: கீழே உள்ள நிறுவல் பொத்தானை சொடுக்கவும்
8.தமிழ் ப்ரவுஸர் (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
9.தமிழ் மின்னஞ்சல் (இங்கே கிளிக் செய் கூடுதல் தகவல்களுக்கு)
CLICK HERE for terms and conditions

இம்மென்பொருள்கள் குறித்த அடிப்படை வினாக்கள்
I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in.?
எனக்கு என் தாய்மொழியில் மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் தேவை. ஆனால் எனக்கு www.ildc.in.-இல் அதற்கான இணை கிடைக்கவில்லை?
Ans: All constitutionally recognized 22 Indian language software tools and fonts CD are released. Once you visit www.ildc.in / www.ildc.gov.in you will see the list of released languages on the left side.
பதில்: அரசியலமைப்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 22 இந்திய மொழிகளின் மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் எழுத்துருக்கள் குறுவட்டுகள் வெளியிடப்பட்டுவிட்டன. www.ildc.in / www.ildc.gov.in வலையப்பக்கங்களுக்கு சென்றால், இடது பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட மொழிகளின் பட்டியலை நீங்கள் காணலாம்.
I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?
என்னால் மென்பொருளை வலையப்பக்கத்திலிருந்து தரவிறக்கமுடியவில்லை. இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு?
Ans: The size of some of the tools provided is large & hence it is ideal to have a good network connection / bandwidth. Be patient, else you may like to get the CD by sending email to info@ildc.in providing your complete postal address along with pin code.
பதில்: வழங்கப்பட்ட சில கருவிகளின் அளவு பெரியது, அதற்கு வேகமான நெட்ஒர்க் இணைப்பு /பேன்ட்விட்த் தேவை. பொறுமையாக காத்திருக்கவும், அல்லது info@ildc.in-ற்கு உங்கள் முழு தபால் முகவரியை, அஞ்சல் குறியீடுடன் மின்னஞ்சல் அனுப்பினால், உங்களுக்கு குறுவட்டு அனுப்பப்படும்.
Top
I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?
என்னால் மென்பொருளை கணினியில் நிறுவ முடியவில்லை. என்னிடம் குறுவட்டும் உள்ளது?
Ans: Please refer the manual provided along with the CD. The soft copy of same is made available on the www.ildc.in / www.ildc.gov.in site.
பதில்: குறுவட்டுடன் தரப்பட்ட குறிப்பேடை படிக்கவும். அதன் கணனி பதிப்பும் www.ildc.in / www.ildc.gov.in வலையப்பக்கத்தில் கிடைக்கிறது. 
I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. what could be the reason?
நான் என் விவரங்களை வலையப்பக்கத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறேன், இருந்தும் எனக்கு குறுவட்டு இன்னும் வந்து சேரவில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?
Ans: Please ensure that you have provided the correct shipping address with pin code. Generally shipment is done within one week after the receipt of the request. Postal services may take maximum 8-10 days depending upon the location. If you do not receive the CD beyond this point, you may like to send your detail postal address with pin code to info@ildc.in.
பதில்: நீங்கள் சரியான அஞ்சல் முகவரியை அஞ்சல் குறியீடுடன் தந்திருப்பதை உறுதி செய்யவும். பொதுவாக, கோரிக்கை கிடைத்த ஒரு வாரத்தில் குறுவட்டு அனுப்பப்பட்டு விடும். இடத்தை பொறுத்து அஞ்சல் சேவைகள் உங்களுக்கு வந்தடைய 8-10 நாட்கள் எடுக்கலாம். அதற்கு பின்னரும் உங்களுக்கு குறுவட்டு கிடைக்காவிட்டால், info@ildc.in-ற்கு உங்கள் விரிவான அஞ்சல் முகவரியை அஞ்சல் குறியீடுடன் மின்னஞ்சல் செய்யவும். 
Top
Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline ?
குறுவட்டு இலவசமானதா அல்லது இதை வாங்க நான் ஆன்லைன் அல்லது ஆஃப்லைனில் பணம் கட்டவேண்டுமா?
Ans: All the software tools and fonts CD mentioned on the site are available free of charge inclusive of shipment charges.
பதில்: வலையப்பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் எழுத்துருக்கள் உள்ள குறுவட்டுகள் அஞ்சல் செலவு கூட இல்லாமல் இலவசமாக கிடைக்கிறது.
What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?
குறுவட்டில் உள்ள மென்பொருட்களை நிறுவ எனக்கு ஏதாவது தொழில்நுட்ப உதவி தேவைப்பட்டால்?
Ans. Before installing the software, kindly go through the manual provided along with the CD. Softcopy of the manual is also available on the site. For additional help mail at info@ildc.in
பதில்: மென்பொருளை நிறுவுவதற்கு முன், குறுவட்டுடன் தரப்பட்ட குறிப்பேடை தயவு செய்து படிக்கவும். குறிப்பேடின் கணினி நகலும் வலையப்பக்கத்தில் கிடைக்கிறது. கூடுதலான உதவிக்கு info@ildc.in-க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும். 
Top
I am unable to register on the website. What should I do ?
என்னால் வலையப்பக்கத்தில் பதிவு செய்யமுடியவில்லை. நான் என்ன செய்யவேண்டும்?
Ans: Please post the URL of the site you are trying to register, along with the full error message to info@ildc.in. Also post the steps carried out while registering. This will enable us to resolve issues, if any in registration page(s).
பதில்: நீங்கள் பதிவு செய்ய முயற்சி செய்த வலையப்பக்கத்தின் URL-ஐ முழு பிழை செய்தியுடன் info@ildc.in-ற்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும். மேலும், பதிவு செய்யும் சமயத்தில் நீங்கள் செய்த நடைமுறைகளையும் எழுதவும். பதிவுப்பக்கத்தில் ஏதாவது பிரச்சினை இருந்தால், அதை தீர்க்க எங்களுக்கு இந்த விவரம் உதவும். 
I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?
என்னிடம் வின்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் தவிர வேறு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டங்கள் உள்ளன. இந்த மென்பொருட்கள் என் ப்ளாட்ஃபாரமிலும் செயல்படுமா?
Ans: Tools provided in language CDs are meant for working on Windows / Linux. However, it may not be applicable to all versions of the operating system(s). Kindly see the manual before installing.
பதில்: மொழி குறுவட்டுகளில் தரப்பட்ட கருவிகள் வின்டோஸ் /லினக்ஸில் மட்டுமே பணி புரியுமாறு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இருந்தாலும், இது அந்த ஆபரேட்டிங் சிஸ்டங்களின் அனைத்து வர்ஷன்களிலும் செயல்படும் என்று கூறமுடியாது. நிறுவுவதற்கு முன் குறிப்பேடை படிக்கவும். 
Top
I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language ?
பல்வேறு மொழிகளுக்கு வெவ்வேறு பொருளடக்கங்களை நான் பார்க்கிறேன். மற்ற மொழிகளில் கிடைக்கின்ற ஆனால் என் மொழியில் இல்லாத மென்பொருள்/ வசதி எனக்கு தேவைப்பட்டால், என்ன செய்யவேண்டும்?
Ans: Though we have tried to keep the similar contents in all the languages, it is possible that certain tools available in one language may not be included in another. The list of contents for each language is provided separately.
பதில்: அனைத்து மொழிகளிலும் ஒரே மாதிரி வசதிகளை தர நாங்கள் முயற்சி செய்திருந்தாலும், ஒரு மொழியில் கிடைக்கின்ற சில கருவிகள் இன்னொரு மொழியில் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு மொழிக்கான பொருளடக்கங்களும் தனித்தனியாக தரப்பட்டுள்ளது. 
What is Bharateeya Open Office ? What are its uses for a common man?
பாரதீய ஓபன் ஆபிஸ் என்பது என்ன? அதனால் சாதாரண மனிதனுக்கு என்ன லாபம்?
Ans: The BharateeyaOO suite mainly consists of a word processor application (Writer), a spreadsheet application (Calc), a presentation application (Impress), a drawing application (Draw). The BharateeyaOO suite is the customized version of Open Office, with all the menus, status bars, error messages, user prompts, etc. localized for Indian languages. There is a Help menu in each of the BharateeyaOO applications, which contains help options in Indian languages that can be used to take help on the various tools and commands of the application.
பதில்: பாரதீயஓஓ சூட்டில் முக்கியமாக வர்ட் பிராசஸர் அப்ளிகேஷன் (Writer), ஸ்பரெட்ஷீட் அப்ளிகேஷன் (Calc), பிரசன்டேஷன் அப்ளிகேஷன் (Impress), டிராயிங் அப்ளிகேஷன் (Draw) உள்ளன. பாரதீயஓஓ சூட் என்பது ஓபன் ஆபிஸ் மென்பொருளின் தேவைப்பட்ட அம்சங்களான மெனுக்கள், ஸ்டேடஸ் பார், பிழை செய்திகள், பயனர் தூண்டுதல்கள் ஆகியவைகளை கொண்டுள்ள வர்ஷன். ஒவ்வொரு பாரதீயஓஓ அப்ளிகேஷனிலும் ஒரு உதவி மெனு உள்ளது, அதில் இந்திய மொழிகளில் உள்ள உதவி தேர்வுகளை பயன்படுத்தி, அந்த அப்ளிகேஷனின் பல கருவிகள் மற்றும் கட்டளைகளுக்கான உதவியை பெறலாம்.
Top
What is Firefox?
ஃபயர்பாக்ஸ் என்பது என்ன?
Ans: Developed by Mozilla, Firefox is a free, open-source, web browser for Windows, Linux, and Mac OS X. You can download the latest version from the Firefox web page. Indian language Localized version of Firefox is included in each language CD.
பதில்: மொஸில்லாவால் தயாரிக்கப்பட்ட ஃபயர்பாக்ஸ் வின்டோஸ், லினக்ஸ் மற்றும் மேக் OS X-ற்கான ஒரு இலவசமான, ஓபன் சோர்ஸ், வலைய உலாவி. சமீபத்திய வர்ஷனை நீங்கள் ஃபயர்பாக்ஸ் வலையப்பக்கத்திலிருந்து தரவிறக்கலாம். இந்திய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஃபயர்பாக்ஸ் ஒவ்வொரு மொழி குறுவட்டிலும் சேரக்கப்பட்டுள்ளது.
What is Thunderbird?
தன்டர்பர்ட் என்பது என்ன?
Ans: Thunderbird is a free, open-source and cross-platform mail client for most operating systems including, but not limited to, Windows, Linux and Macintosh. It is based on the Mozilla codebase. It is a robust and easy to use client, similar to competing products like Outlook Express, but with some major advantages such as junk mail classification. Localized version of Thunderbird is included in each language CD.
பதில்: தன்டர்பர்ட் வின்டோஸ், லினக்ஸ் மற்றும் மேகன்டோஷ் போன்ற ஆபரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் மற்றதிலும் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு இலவசமான, ஓபன் சோர்ஸ், க்ராஸ்-ப்ளாட்ஃபாரம் அஞ்சல் கிளியன்ட். இது மொஸில்லா குறியீடின் ஆதாரத்தில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிக திறனுள்ள சுலபமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கிளியன்ட், மற்றும் அதன் போட்டி பொருட்களான அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரஸை போல இருந்தாலும், அதில் குப்பை அஞ்சலை வகைப்படுத்தும் திறன் போன்ற சில பெரிய லாபங்களும் உள்ளது. மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தன்டர்பர்ட் ஒவ்வொரு மொழி குறுவட்டிலும் சேரக்கப்பட்டுள்ளது.
Top
What is PIDGIN ?
பிஜின் என்பது என்ன?
Ans: Pidgin is an easy to use and free chat client used by millions. You can Connect to AIM, MSN, Yahoo, and more chat networks all at once. Indian language Localized version of PIDGIN is included in each language CD
பதில்: பிஜின் என்பது கோடிக்கணக்கானவர் பயன்படுத்துகின்ற சுலபமான மற்றும் இலவசமான அரட்டை கிளியன்ட். AIM, MSN, யாஹூ மற்றும் பல அரட்டை நெட்ஒர்க்குகளுடன் நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் இணைப்பை பெறலாம். இந்திய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிஜின் ஒவ்வொரு மொழி குறுவட்டிலும் சேரக்கப்பட்டுள்ளது.
What is Sunbird Calendar Application?
சன்பர்ட் அப்ளிகேஷன் காலண்டர் என்பது என்ன?
Ans: Mozilla Sunbird is a cross-platform calendar application, built upon Mozilla Toolkit. The goal is to provide the users with full-featured and easy to use calendar application that you can use around the world. It's entirely standalone: it doesn't require the bulk of another application, but doesn't offer any integration into other programs. Localized version of Mozilla Sunbird is included in each language CD.
பதில்: மொஸில்லா சன்பர்ட் என்பது ஒரு க்ராஸ்-ப்ளாட்ஃபாரம் நாட்காட்டி அப்ளிகேஷன், இது மொஸில்லா டூல்கிட் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் இலட்சியம் உலகம் முழுவதிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய முழு வசதிகள் மற்றும் சுலபமாக பயன்படுத்தக்கூடிய நாட்காட்டி அப்ளிகேஷனை அளிப்பது. இது தனியாகவே வேலை செய்யும்: இதற்கு வேறு எந்த பெரிய அளவு அப்ளிகேஷனும் தேவையில்லை, ஆனால் வேறு நிரல்களுடன் எந்த வித ஒருங்கிணைப்பையும் தருவதில்லை. மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொஸில்லா சன்பர்ட் ஒவ்வொரு மொழி குறுவட்டிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Top
What is Scribus ?
ஸ்க்ரைபஸ் என்பது என்ன?
Ans: Scribus is an open-source program that brings award-winning professional page layout to Linux/Unix, MacOS X, OS/2 and Windows desktops with a combination of "press-ready" output and new approaches to page layout. Underneath the modern and user friendly interface, Scribus supports professional publishing features, such as CMYK color, separations, ICC color management and versatile PDF creation. Indian language Localized version of Scribus is included in each language CD.
பதில்: ஸ்க்ரைபஸ் என்பது ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் நிரல், இதன் மூலம் பரிசை பெறக்கூடிய உயர்ந்த தரமுள்ள பக்க அமைப்புகள் Linux/Unix, MacOS X, OS/2 மற்றும் வின்டோஸ் டெஸ்க்டாப்பில் கிடைக்கிறது. இவை அச்சடிக்க தயார் நிலையிலுள்ள வெளிபாட்டுடன், பக்க அமைப்பிற்கு புதுவித அணுகுமுறைகளையும் அளிக்கிறது. நவீன மற்றும் பயனர் நட்புணர்வுடன் உள்ள இடைமுகத்துடன், CMYK வண்ணம், பிரிப்பது, ICC வண்ண நிர்வாகம் மற்றும் பலவித PDF உருவாக்கம் போன்ற பல உயர்ந்த தரமுள்ள அச்சடிக்கும் அம்சங்களையும் ஸ்க்ரைபஸ் ஆதரிக்கிறது. இந்திய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஸ்க்ரைபஸ் ஒவ்வொரு மொழி குறுவட்டிலும் சேரக்கப்பட்டுள்ளது.
What is Content Management System ?
கன்டட் மானேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் என்பது என்ன?
Ans: Content Management System is a generic, extensible, process-driven software based framework for establishing Community Information Systems (CIS) or Social Information Systems (SIS) in the form of E-Communities. It provides a platform for creating, using, and sharing information among and across the members of E-Communities. Indian language Localized version of CMS is included in each language CD.
பதில்: கன்டட் மானேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் என்பது பொதுவியல்புள்ள, விரிவுபடுத்தக்கூடிய, பிராசஸ் மூலம் இயங்கும் மென்பொருள் சார்ந்த கட்டமைப்பு உள்ளது. இது கம்யூனிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் (CIS) அல்லது சமூக இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் (SIS)-ஐ E-சமூகங்கள் மூலம் உருவாக்க உதவுகிறது. E-சமூகங்கள் நடுவில் தகவலை உருவாக்க, பயன்படுத்த மற்றும் பங்கிட்டுக்கொள்ள ஒரு ப்ளாட்ஃபாரத்தை இது வழங்குகிறது. இந்திய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட CMS ஒவ்வொரு மொழி குறுவட்டிலும் சேரக்கப்பட்டுள்ளது.
Top
Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.
விரும்பிய மொழி பட்டனை கிளிக் செய்தததும், மெனு / பொருளடக்கங்கள் தரப்பட்ட மொழியில் உள்ளது. மேலும், நான் மொழியை கற்க விரும்புகிறேன், அதற்கான கருவிகள் / தொழில்நுட்பங்களை பெறும் வழி என்ன?
Ans: Though tool tip is provided in English, you may like to request for the language CD by emailing you detail postal address including of pin code to info@ildc.in
பதில்: கருவி உதவிக்குறிப்பு ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டிருந்தாலும், info@ildc.in-ற்கு உங்கள் முழு தபால் முகவரியை, அஞ்சல் குறியீடுடன் மின்னஞ்சல் அனுப்பி மொழி குறுவட்டை நீங்கள் கோரலாம்.
I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.
நான் ஒரு மொழி அறிஞர் மற்றும் மொழி பெயர்ப்பாளராக பணி புரிகிறேன், நான் மொழி தொழில்நுட்ப துறையில் ஏற்படுகின்ற மேம்பாட்டை பற்றி உடனடியாக அறிய விரும்புகிறேன்.
Ans: For latest development visit www.cdac.in/gist
பதில்: சமீபத்தைய மேம்பாட்டை பற்றி அறிய www.cdac.in/gist-ஐ பார்க்கவும்.
Top
Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts ?
ஆப்டிகல் கேரக்டர் ரிகக்னிஷன் (OCR) மென்பொருள் அனைத்து மொழிகள் / லிபிகளிலும் கிடைக்கிறதா?
Ans: Currently OCR is available for few languages viz. Hindi, Marathi, Malayalam, and Punjabi. Please see the list of tools for individual languages.
பதில்: தற்போது (OCR) சில மொழிகளில் மட்டுமே கிடைக்கிறது, அதாவது ஹிந்தி, மராத்தி, மலையாளம் மற்றும் பஞ்சாபியில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. தனிப்பட்ட மொழிகளுக்கான கருவிகள் பட்டியலை பார்க்கவும்.
Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?
ஹிந்தி மொழி டெக்ஸ்ட் டூ ஸ்பீச் அதாவது உரையிலிருந்து பேச்சு என்ற கருவி நன்றாக வேலை செய்கிறது. மற்ற மொழிகளிலும் இது உங்களிடம் இருக்கிறதா?
Ans: Currently TTS is available for Hindi language. However, please see the list of tools for individual languages.
பதில்: தற்போது TTS ஹிந்தி மொழியில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. இருந்தாலும், தனிப்பட்ட மொழிகளுக்கான கருவிகள் பட்டியலை பார்க்கவும்.
Top
I have a problem in using the softwares. Where I can get support ?
மென்பொருட்களை பயன்படுத்துவதில் எனக்கு பிரச்சினை உள்ளது. எனக்கு எங்கே உதவி கிடைக்கும்?
Ans : You may like to go through the manual provided. If problem still persists then you may like to post the same on info@ildc.in. We will try our best to resolve the same.
பதில்: தரப்பட்ட குறிப்பேடை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதற்கு பிறகும் பிரச்சினை நீடித்தால், info@ildc.in-ற்கு அதை பற்றி எழுதவும். அதை தீர்த்து வைக்க எங்களால் ஆன முயற்சிகளை நாங்கள் செய்வோம்.
I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors?
இந்த வலையப்பக்கத்து உரைகளில் சில பிழைகளை நான் பார்க்கிறேன். இந்த பிழைகளை பற்றி நான் எப்படி தெரிவிப்பது?
Ans: Since translations are subjective in nature, we do not claim 100% accuracy in the same. It will be appreciated if you can send email on info@ildc.in with complete details of errors.
பதில்: மொழி பெயர்ப்புகள் எழுவாய் வேற்றுமை உள்ளவை, நாங்கள் அது 100% சரியானவை என்று உறுதி கூறமாட்டோம். info@ildc.in -ற்கு பிழைகளின் முழு விவரங்களை பற்றி நீங்கள் எழுதினால், அதை நாங்கள் பாராட்டுவோம்.
Top
I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?
ஆங்கிலத்தில் இருந்து சில கோப்புகளை நான் இந்திய மொழியில் மொழி பெயர்க்க விரும்புகிறேன். அதற்கான மென்பொருள் எதுவும் இங்கே எனக்கு கிடைக்கவில்லை?
Ans: Currently, the language CDs do not have Machine Translations system.
பதில்: தற்போது, மொழி குறுவட்டுகளில் மெஷின் மொழிபெயர்ப்பு அமைப்பு இல்லை.
Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?
இந்த மென்பொருட்களையும், எழுத்துருக்களையும் என் பொருட்களை தயாரிக்க மற்றும் என் சொந்த வணிக வலையப்பக்கத்தை தயாரிக்க பயன்படுத்தலாமா?
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes.
பதில்: தரப்பட்ட அனைத்து மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் எழுத்துருக்களையும் வணிக லாபமில்லாத பணிகளுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தலாம்.
Top
We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?
நாங்கள் ஒரு நிறுவனம் மற்றும் எங்கள் தினப்படி அலுவலக வேலைக்காக இந்த மென்பொருட்களை பயன்படுத்த விரும்புகிறோம். இதற்கான பயிற்சி கிடைக்குமா?
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes. Training request may be sent separately.
பதில்: தரப்பட்ட அனைத்து மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் எழுத்துருக்களையும் வணிக லாபமில்லாத பணிகளுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். பயிற்சிக்கான விண்ணப்பத்தை தனியாக அனுப்பவும்.
Can I send emails in my language using the softwares in the CD?
குறுவட்டில் உள்ள மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி நான் மின்னஞ்சல்களை அனுப்ப முடியுமா?
Ans: You can send the emails in your language provided the email client supports Unicode. You can use Unicode Typing tools for typing the message.
பதில்: மின்னஞ்சல் கிளியன்டில் யூனிகோட் ஆதரவு இருந்தால், உங்கள் மொழியில் நீங்கள் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பலாம். செய்தியை தட்டச்சு செய்ய நீங்கள் யூனிகோட் தட்டச்சு கருவிகளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
Top
I have registered on the website & lost the password?
நான் வலையப்பக்கத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் மற்றும் கடவுச்சொல்லை தொலைத்துவிட்டேன்?
Ans: Visit the Forget Your Password page and by entering your User id along with email id provided when you registered with us. Your password will be sent to your email id.
பதில்: உங்கள் கடவுச்சொல்லைமறந்துவிட்டேன் பக்கத்திற்கு செல்லவும் மற்றும் நீங்கள் பதிவு செய்தப்போது தந்த உங்கள் பயனர் ஐடி-ஐ மின்னஞ்சல் ஐடி-யுடன் உள்ளிடவும். கடவுச்சொல் உங்கள் மின்னஞ்சல் ஐடி-க்கு அனுப்பப்படும்.
I am residing outside India. How I can get the CD ?
நான் இந்தியாவிற்குள் இல்லாமல் வெளிநாட்டில் வசிக்கிறேன். எனக்கு குறுவட்டு எப்படி கிடைக்கும்?
Ans : Yes, we do ship outside India as well.
பதில்: நாங்கள் வெளிநாட்டிற்கும் குறுவட்டை அனுப்புகிறோம்.

அதன் வலைதளப் பக்கத்திற்குச் செல்ல 
http://www.ildc.in/Tamil/Tindex.aspx

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன